سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر ها و آسانسور ها

سیستم-های-هیدرولیکی-بالابرها

در صورتی که  سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر و آسانسورها از نوع اتصال غیر مستقیم، به دلیل اختلافت عملکردی میله یجک از دسته کابل تغلیق جدا شود، سیستم هیدرولیکی دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند. این مسئله خطرناک است خصوصا وقتی که پاراشوت به جای گاورنر توسط یک کابل ایمنی تحریک می شود مسئله خطرناک تر می شود چون امکان دارد کابل تعلیق محکم نباشد. سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر ایجاد می کند که تمهیداتی برای تشخیص محکم نبودن طناب تعلیق و قطع شدن کامل سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر در نظر گرفته شود. در سیستم های اتصال مستقیم قسمت ابتدای جک به طور معمول در بالای مخزن هیدرولیک جای دارد. که در این صورت نیز برای توقف حرکت به سمت پایین به دلیل تخلیه روغن از جک به مخزن تحت تاثیر نیروی جاذبه وجود خواهد داشت. برای قطع کردن جریان روغن وارده به کابین، کلید فشار حد پایین در مدار قرار می گیرد.

مشاوره پارس ایمن بالابر تلفن:02142230000

بررسی سیستم هیدرولیکی بالابر ها 

هنگامی که کابین آسانسور یا بالابر هیدرولیکی متوقف می شود ممکن است روغن از جک به مخزن برگردد یا این که روغن از جک به مخزن از اطراف اتصالات جک نشت پیدا می کند که اگر سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر یا آسانسور به درستی  طراحی و نگهداری شود به ندرت این مورد پیش می آید. همچنین وقتی آسانسور در ظرایط سخت کار کند دمای روغن بیشتر می شود و انبساط حرارتی اتفاق می افتد بنابراین با سرد شدن روغن حجم ان کم می شودو همین مطئله باعث افت کابین می شود. در همین راستا استاندارد برای جلوگیری از به وجود امدن این مسائل الزاماتی را تعیین کرده است.

 

سیستم های ضد خزش آساسنسورها

یکی از مواردی که در بررسی سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر و یا آسانسور ها باید به آن بپردازیم سیستم های ضد خزش هستند. امروزه در سیستم های ضد خزش در صورت به وجود امدن انحراف موقعیت کابین آسانسور، سیستم کنترل الکتریکی آسانسور شروع به اصلاح موقعیت می کند. هنگامی که کابین به سمت پایین حرکت می کند ، سیستم کنترل اصلاح موقعیت نیز فعال می شود. اما مسئله ای که ممکن است ایجاد خطر کند این است که حرکت برگشتی کابین آسانسور یا بالابر هیدرولیکی ایجاد شده در زمام سوار یا پیاده شدن مسافران باشد.  اما برای این مشکل راه حل هایی وجو دارد که سیستم خزش کابین بالابر یا آسانسور را اصلاح می کند. هنگامی که کسی سوار یا پیاده نشود درب های کابین و طبقات با گذشت زمان مشخصی بسته شوند.

مطالعه کنید :  بالابر جکی

کابین بعد از گذشت زمان مشخص به سمت پایین ترین طبقه ارسال شود. که این مسئله به دو دلیل انجام می شود. یک، با پایین رفتن آسانسور حجم روغن هیدرولیک کم شده و احتمال افت کابین در زمان سرد شدن روغن کمتر می شود.دو، سطح میله جک به مدت طولانی در هوای محیط قرار نمی گیرد و در نتیجه احتمال خوردگی کم می شود. هر چند سطح میله در زمان خارج شدن از سیلندر بالابر یا آسانسور دارای مقداری روغن است اما با گذشت زمان فیلم نازک روغن از بین می رود و نتیجه ان خوردگی سطح میله و کاهش عملکرد میله و اب بند سر جک شده و احتمال نشت روغن و فرود نامطلوب کابین را افزایش می دهد.

 

سیستم کنترل آسانسورها

در همه آسانسورها سرویس و نگهداری امری ضروری است اما آسانسورهای هیدرولیکی به دلیل حفظ موقعیت کابین آسانسور یا بالابر هیدرولیکی در زمان باز بودن درب ها اهمیت بسیاری دارند . در آسانسورهای هیدرولیکی پس از گذشت زمان اندکی درب ها بسته می شوند. هنگامی که کابین هیدرولیکی به طبقه ای اعزام می شود در صورتی که ذر همان طبقه نباشد، سیستم کنترل، کابین را به سطح همان طبقه می فرستد. به همین دلیل درب کابین با تاخیر اندکی باز می شود اما میزان آن به اندازه زمانی که کابین در طبقات دیگر قرار دارد نیست.

در صورتی که سرعت افت کابین به اندازه ای باشد که قبل از اینکه درب  بسته شود، کابین به اندازه ای پایین رود که سیستم بایستی ارتفاع آن را اصلاح کن، سیستم بدون در نظر گرفتن باز یا بسته بودن درب ها کابین را بخ سطح طبقه بر می گرداند. در صورت باز بودن درب کابین اصلاح ارتفاع آن با سرعت 0.3 M/S بر اساس EN 81-2 و 0.125 بر اساس ASME/ANSI A 17-1 مورد قبول است. بعد از گذشت حدودا یک ربع کابین آسانسور یا بالابر هیدرولیکی به پایین ترین ارتفاع باز می گردد و با درب های بسته می ایستد. اگر کابین آسانسورمجددا مورد استفاده قرار گیرد، سیستم اصلاح موقعیت در صورت تنظیم نبودن ارتفاع را اصلاح می کند.

 

سیستم بافر آسانسورها

آسانسورهای هیدرولیکی محدودیت حرکتی دارند یعنی نباید بیش از حد کابین را به بالا و پایین برد. حرکت به سمت پایین کابین به گونه ای تنظیم شده است که کابین روی بافر قرار بگیرد و آن را به طور کامل فشرده کند. آسانسورهای کششی نیز همین محدودیت حرکتی را دارند اما در ان ها ترمینال و کلیدهایی برای توقف موتور قبل از رسیدن کابین به آخر مسیر وجود دارد. اما این سیستم برای بالا رفتن کابین آسانسور هیدرولیکی وجود ندارد. در این مثله باید از اتفاقات زیر جلوگیری کرد :

مطالعه کنید :  عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از خرابی آسانسور

امکان دارد با ادامه بیش از حد پیستون به سمت بالا از داخل از سیلندر خارج شود که با تهیه یک کلید توقف در قسمت پایانی پیستون از این مسئله می توان جلوگیری کرد.

✔ همچنین باید سیستمی برای توقف آرام و آهسته اندیشید زیرا کابین نباید به صورت ناگهانی بایستد.

✔ امکان دارد طول کورس جک زیاد باشدو کابین یا بالابر با سقف چاه آسانسور برخورد کند.

✔ در آسانسورهای هیدرولیکی باید فضایی مابین سقف چاه و آخرین باید مسیر حرکت کابین هیدرولیکی توسط یک رابط مکانیکی مثل میله جک و یا شیر کنترل کننده جریان روغن به داخل جک در نظر گرفت.

✔ با قرار گرفتن کابین در آخر مسیر سیستم ارتباطی به شیر قطع کننده دستور می دهد و جریان روغن به داخل جک می ایستد و جک نیز متوقف می شود. در چنین شرایطی فشار داخل لوله روغن به اندازه ای بالا می رود و همین باعث باز شدن شیر می شود.

 

سیستم های هیدرولیکی آسانسور ها

در سیستم های هیدرولیکی اگر حرکت به طرف بالا توسط یک جک کنترل شود توقف نیز باید به صورت آهسته باشد و کابین به صورت ناگهانی نایستد. در قسمت انتهایی پیستون مقطع به شکل مخروطی وجود دارد که در یک ظرف در قسمت سر سیلندر قرار می گیرد. با رسیدن میله جک به نقطه پایانی مسیر مقطع مخروطی وارد ظرف می شود. با ورود مقطع مخروطی به داخل ظرف ، سطح حلقوی در پیرامون مقطع کم می شود و نیروی لازم برای خارج شدن روغن از فضای مابین، زیاد می شود. این نیرو یک یک شتاب در جهت عکس به پیستون وراد می کند. این سیستم همانند بافرهای سیستم هیدرولیک عمل می کند.

مشاوره پارس ایمن بالابر تلفن:02142230000

تجهیزات فرود کابین آسانسور

آخرین مسئله در رابطه با ایمنی آسانسورهای هیدرولیکی  مربوط به تجهیزات فرود کابین اسانسور به صورت دستی می باشد که در واقع به دلیل خطرناک بودن حساسیت زیادی دارد.زیرا امکان دارد در هر لحظه حتی در صورت خاموش بودن نیز متوقف شود. در آسانسورهای کششی نیز این عمل نسبتا سخت است . قبل از انجام دادن باید دو نفر باهم کار کنند. اول باید سیستم محرکه خاموش شود. برای حرکت دستی نجات مسافران به سه نفر نیاز است. نفر اول برای در نظر گرفتن موقعیت کابین، نفر دوم برای راه اندازی ترمز الکترومغناطیسی و نفر سوم برای حرکت فلایویل نیاز است.

مطالعه کنید :  قیمت آسانسور

اما در آسانسورهای هیدرولیکی این عمل اسان است. برای به راه انداختن اسانسور هیدرولیکی به انرژی زیادی نیاز نیست و خطری برای فرد نخواهد داشت. به همین دلیل حرکت دستی آسانسور هیدرولیکی فقط باید با متخصص انجام شود. موقعیت خطرناک آساسنور هیدرولیکی زمانی است که با انجام این مراحل آسانسور به پایین حرکت نکند. در این موارد استفاده از سوئیچ کابل ایمنی و کلید فاشر پایین موثر نیست زیرا در حرکت دستی بین تجهیزات شل شدن طناب تعلیق یا فشار پایین با سیستم کنترل قطع می شود. به همین دلیل برای حرکت دستی کابین آساسنور هیدرولیکی به 2 نفر نیاز است. نفر اول حرکت دادن و نفر دوم بررسی موقعیت کابین اسانسور هیدرولیکی.

 

در این فرآیند افراد باید به صورت مستقیم با هم در ارتباط باشند تا بتوانند شخص را هدایت کنند و در صورت بروز مشکل آساسنور را متوقف کنند. این مسئله را می توان حدودا با تهیه یک محدود کننده فشار پایین در قسمت شر حرکت دستی کابین آسانسور هیدرولیکی حل کرد. شیر حرکت دستی با فشار دادن جک بر روی نشیمنگاه نگه داشته شده است. بنابراین نیروی وارده از جک برای غلبه بر فشار فنر و حفظ کردن شیر یک طرفه کافی خواهد بود. هنگامی که شیر حرکت دستی تحریک می شود خروجی نیز باز می شود، اما فشار جک به اندازه ای باشد که قبل از خارج شدن روغن بر فشار فنر شیر غالب باشد. اگر این نیروی وارده بر جک کم باشد شیر یک طرفه باز نمی شود و کابین آسانسور به سمت پایین حرکت نمی کند. تمامی مواردی که در قسنت های بالا ذکر شد در رابطه با سیستم هیدرولیک بالابر و آسانسور ها بود تا شما عزیزان بهتر از عملکرد آنها مطلع شوید.

مشاوره پارس ایمن بالابر تلفن:02142230000

شرکت آسانسور پارس ایمن بالابر

در این مقاله ما به بررسی نکات سیستم ایمنی هیدرولیک بالابر و آسانسور ها صحبت کردیم، هدف ما آشنایی بیشتر شما با ایمنی آسانسور ها و نحوه عمکرد آن ها می باشد، مجموعه پارس ایمن بالابر در زمینه تولید و  انواع بالابر ها و آسانسور ها فعالیت دارد و بهترین برند ها با کیفیت عالی را به مشتریان گرامی عرضه می نماید. شما عزیزان برای کسب اطلاع از نحوه تولید و خرید می توانید از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با ما تماس بگیرید.

5/5 - (2 امتیاز)

۱ دیدگاه

  • سلام و خداقوت
    آیا فایلی در مورد ایمنی انواع بالابر ها و ایمنی استفاده از بالابر ها موجود دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.